Ứng dụng

Ô tô xe máy

Pad & Damper

 • KOMER 155AV-I to 175AV-I
 • Phương pháp: Ép phun

Hàng tiêu dùng

Cap liner

 • KOMER 275AV-I
 • Phương pháp: Ép phun

Ốp lưng điện thoại

 • TPU E390A
 • Phương pháp: Ép phun

Snow I-zen & Washing Ball

 • KOMER 285AV-I
 • KOMER 235AV-I
 • Phương pháp: Ép phun

Chân bơi vịt

 • Độ cứng: Shore 65A -75A
 • Phương pháp: Ép phun

Tay cầm

 • KOMER 255AV-IN
 • Phương pháp: ép phun 2 Shot

Bàn chải đánh răng, tay nắm Golf

 • KOMER 235AV-I to 255AV-I
 • Phương pháp: Ép phun 2 Shot

Xe đồ chơi

 • Độ cứng: Shore 75A – 80A
 • Phương pháp: Ép phun

Đồ chơi thú cưng

 • Độ cứng: Shore 75A – 80A
 • Phương pháp: Ép phun

Giá đỡ xà phòng

 • Độ cứng: Shore 55A -70A
 • Phương pháp: Ép phun

Roller máy in

 • Độ cứng: Shore 55A – 65A
 • Phương pháp: Ép phun

Xây dựng

Ron xây dựng

 • KOMER 245AV-E to 285AVE
 • Phương pháp: Ép đùn

Ron xây dựng

 • KOMER 245AV-E to 285AVE
 • Phương pháp: Ép đùn

Điện tử

Link kiện điện tử

 • KOMER 155AV-E
 • Phương pháp: Ép phun

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ nhà bếp

 • Độ cứng: Shore 45A – 65A
 • Phương pháp: Ép phun 2 Shot

Ron nắp thực phẩm

 • KOMER 275AV-I/ 255AV-I
 • Phương pháp: Ép phun

MugCup Cap & Grip

 • KOMER 275AV-I
 • Phương pháp: Ép phun

Bánh xe đẩy

 • KOMER 275AV-I
 • Phương pháp: Ép phun
Call Now Button